Ruské klavírní miniatury

 
K
 

Sbírka ruských klavírních miniatur.

Dostupnost Skladem (5 ks)
425 Kč    
Kategorie Noty ruských nakladatelů
 

Titul obsahuje sbírku ruských klavírních miniatur. Skladby jsou vhodné pro pokročilejší hráče (6.-7. ročník ZUŠ a II. cyklus).

Obsah:
A. S. Griboedov. Dva valčíky
M.I. Glinka. Mazurka
M.I. Glinka. Waltz
M.I. Glinka. Nocturne
P.I. Čajkovskij. Nocturne. Op. 19, Ne. 4
P.I. Čajkovskij. Duben Sněženka. Z cyklu "Roční období". Op. 37
P.I. Čajkovskij. Říjen Podzimní píseň. Z cyklu "Roční období". Op. 37
S.V. Rachmaninov. Elegie. Op. 3, Ne. 1
S.V. Rachmaninov. Melodie. Op. 3, č. 3
A.G. Rubinstein. Romance. Ze série „Petersburg Nights“. Op. 44,
A.K. Glazunov. Miniatura
A. K. Lyadov. Hudební šňupací tabák. Waltz je vtip. Op. 32
A. K. Lyadov. Předehra Op. 36, č. 3
A. K. Lyadov. Předehra Op. 40, č. 3
M. P. Mussorgsky. Starý hrad. Z cyklu "Obrázky z výstavy"
A.P. Borodin. Serenáda. Z malého apartmá
A.P. Borodin. Nocturne. Z malého apartmá
A. T. Grechaninov. Hvězdná noc
A. T. Grechaninov. Předehra Op. 37, č. 2
R. M. Glier. Lístek z památníku / alba. Op. 31, č. 11
R. M. Glier. Preludium Op. 43, č. 1
D. D. Šostakovič. Romance. Z cyklu „Tančící panenky / loutky“
S. M. Slonimsky. Thumbelina. Z cyklu „Od pěti do padesáti“
S. M. Slonimsky. Severní píseň. Z cyklu „Od pěti do padesáti“
L.A. Desyatnikov. Nocturne. Od hudby k filmu "Giselle Mania"
S. P. Banevich. Petersburg elegance. Ze série „Petersburg Pages“
Yu, A. Falik. Podzimní večer. Z cyklu „Dětské album“
A. P. Smelkov. "Svátky..." Óda do Poltava Victoria

DÍLA PRO ČTYŘRUČNÍ KLAVÍR
B. A. Gavrilin. Waltzi. Z baletu "Anyuta". Editoval R. Kharajanian
P. Banevich. Waltz "Petersburg". Z baletu stejného jména. Uspořádáno autorem.
V.A. Sapozhnikov. Cesta do nebe (Nevsky v kočáru)

PRO DVA KLAVÍRY
V.A. Gavrilin. Tarantella. Z baletu "Anyuta"
V. D. Bibergan. Procházka. Ze série "Daleko blízko"

 

A. S. Griboyedov. Two Waltzes
M. I. Glinka. Mazurka
M. I. Glinka. Farewell Waltz
M. I. Glinka. Parting. Nocturne
P. I. Tchaikovsky. Nocturne. Op. 19, No. 4
P. I. Tchaikovsky. April. Snow-drop. From the cycle "Seasons". Op. 37 bis
P. I. Tchaikovsky. October. Autumn Song. From the cycle "Seasons". Op. 37 bis
S. V. Rachmaninov. Elegy. Op. 3, No. 1
S. V. Rachmaninov. Melody. Op. 3, No. 3
A. G. Rubinstein. Romance. From the cycle "Petersburgian Evenings". Op. 44, No. 1
A. K. Glazunov. Miniature
A. K. Lyadov. Musical Snuff-Box. Waltz-Humoresque. Op. 32
A. K. Lyadov. Prelude. Op. 36, No. 3
A. K. Lyadov. Prelude. Op. 40, No. 3
M. P. Musorgsky. Old Castle. From the cycle "Pictures from the Exhibition"
A. P. Borodin. Serenade. From the Little Suite
A. P. Borodin. Nocturne. From the Little Suite
A. T. Grechaninov. Starry Night
A. T. Grechaninov. Prelude. Op. 37, No. 2
R. M. Glier. Sheet From the Album. Op. 31, No. 11
R. M. Glier. Prelude. Op. 43, No. 1
D. D. Shostakovich. Romance. From the cycle "Dolls'Dances"
S. M. Slonimsky. Thumbelina. From the cycle "From Five to Fifty"
S. M. Slonimsky. Northern Song. From the cycle "From Five to Fifty"
L. A. Desyatnikov. Nocturne. From the music to the film "Giselle Obsession "
S. P. Banevich. Petersburgian Elegy. From the cycle "Petersburgian Pages"
Yu. A. Falik. Autumn Evening. From the cycle "Children's Album "
A. P. Smelkov. "Peter Is Feasting". Ode to the Poltava Victory

ENSEMBLES FOR PIANO IN FOUR HANDS
V. A. Gavrilin. Waltz. From the ballet "Anyuta ". Edited by R. Kharadzhanian
S. P. Banevich. Waltz "Petersburg". From the ballet of the same name. Arranged by the author
V. A. Sapozhnikov. Journey to the Heavens (Ln carriage along the Nevsky prospect)

ENSEMBLES FOR TWO PIANOS
V. A. Gavrilin. Tarantella. From the ballet "Anyuta"
V. D. Bibergan. Promenade. From the cycle "The Far Near"

 

А. С. Грибоедов. Два вальса
М. И. Глинка. Мазурка
М. И. Глинка. Прощальный вальс
М. И. Глинка. Разлука. Ноктюрн
П. И. Чайковский. Ноктюрн. Ор. 19, No. 4
П. И. Чайковский. Апрель. Подснежник. Из цикла "Времена года". Op. 37 his
П. И. Чайковский. Октябрь. Осенняя песнь. Из цикла "Времена года". Ор. 37 bis
С. В. Рахманинов. Элегия. Ор. 3, No. 1
С. В. Рахманинов. Мелодия. Ор. 3, No. 3
А. Г. Рубинштейн. Романс. Из цикла "Петербургские вечера". Ор. 44, No. I
А. К. Глазунов. Миниатюра
А. К. Лядов. Музыкальная табакерка. Вальс-шутка. Ор. 32
А. К. Лядов. Прелюдия. Ор. 36, No. 3
А. К. Лядов. Прелюдия. Ор. 40, No. 3
М. П. Мусоргский. Старый замок. Из цикла "Картинки с выставки"
А. П. Бородин. Серенада. Из Маленькой сюиты
А. П. Бородин. Ноктюрн. Из Маленькой сюиты
А. Т. Гречанинов. Звездная ночь
А. Т. Гречанинов. Прелюдия. Ор. 37, No. 2
Р. М. Глиэр. Листок из альбома. Ор. 31, No. 11
Р. М. Глиэр. Прелюдия. Ор. 43, No. 1 ,
Д. Д. Шостакович. Романс. Из цикла "Танцы кукол"
С. М. Слонимский. Дюймовочка. Из цикла "От пяти до пятидесяти"
С. М. Слонимский. Северная песня. Из цикла "От пяти до пятидесяти"
Л. А. Десятников. Ноктюрн. Из музыки к кинофильму "Мания Жизели"
С. П. Баневич. Петербургская элегия. Из цикла "Петербургские страницы"
Ю. А. Фалик. Осенний вечер. Из цикла "Детский альбом"
A. П. Смелков. "Пирует Петр...". Ода на Полтавскую викторию

АНСАМБЛИ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО В ЧЕТЫРЕ РУКИ
B. А. Гаврилин. Вальс. Из балета "Анюта". Редакция Р. Хараджаняна
П. Баневич. Вальс "Петербург". Из одноименного балета. Переложение автора.
В. А. Сапожников. Путешествие в небеса (По Невскому в карете)

АНСАМБЛИ ДЛЯ ДВУХ ФОРТЕПИАНО
В. А. Гаврилин. Тарантелла. Из балета "Анюта"
В. Д. Биберган. Прогулка. Из цикла "Далекое близкое"

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.