V. Grigová - Všeobecná hudební nauka

 
K
  • 1 z 8
 
Učebnice pro studenty konzervatoří a vyšších ročníků ZUŠ.
Dostupnost Skladem (105 ks)
198 Kč    
Kategorie Knihy - teorie
 

Tato učebnice je zpracována v návaznosti na učební osnovy hudební nauky pro konzervatoře. Autorka v ní vychází z dlouholetých pedagogických zkušeností na pražské konzervatoři. Jejím cílem je nabídnout studentům vyčerpávající informace k příslušným tématům, aby se pedagogové mohli v hodině zabývat  především praktickým procvičováním. Záměrně je zde uváděna odborná terminologie, užívaná na vyšších typech uměleckých škol. Učebnice je vhodná pro studenty konzervatoře, vyšší ročníky ZUŠ, zejména pro žáky, kteří se připravují ke studiu na vysokou školu uměleckého směru, a pro studenty nových typů gymnázií s rozšířenou výukou estetických předmětů. Učebnice je rozvržena do pěti kapitol, v nichž je systematicky uvedeno vše, co by měli studenti vědět ze základní hudební teorie, než začnou studovat vyšší hudební teorii - harmonii a kontrapunkt. Počet stran 225, formát A5.

Obsah:

I. Hudební písmo, názvosloví
Zvuk, tón a jeho vlastnosti, tónová soustava, ladění, oktáva, základní tónová řada, půltón, celý tón, nota, notová osnova, klíč, tóny odvozené, posuvky, předznamenání, tóny enharmonické, půltón diatonický a chromatický, časové hodnoty základních tvarů not, dělení not pravidelné, prodlužování not, ligatura, dělení not nepravidelné, triola, pomlka, dynamika, dynamická znaménka, označení způsobu hry, zvláštní označení v notopisu, zkratky hudebního písma, melodické ozdoby, přednesová označení, transpozice, partitura.
II Časové poměry v hudbě
Doba, metrum, takt, taktová čára, označování taktů, takty jednoduché, takty složené, takt jednodobý, takt prodloužený, předtaktí, polymetrika, ustálený zápis taktů tanců, zvláštní přízvuky - akcenty, synkopa, rytmus, rytmické hodnoty, zápis rytmických hodnot v rámci taktu, rytmický útvar, polyrytmus, rubato, tempo, metronom, označení tempa, zdůraznění nebo zmírnění základního tempového označení, agogika, náhlé změny tempa, postupné změny tempa, další výrazy.
III. Stupnice
Tónová řada, stupnice, tónina, tonalita, dělení stupnic, stupnice diatonické, stupnice novodobé, základní tvar durové stupnice, odvozené čistě diatonické durové stupnice, vzestupný kvintový kruh, ustálený zápis posuvek, přehled durových stupnic s tóny jednou zvýšenými, sestupný kvintový kruh, vzestupný kruh kvartový, ustálený zápis posuvek, přehled durových stupnic s tóny jednou sníženými, stupnice durové enharmonicky shodné, základní tvar mollové stupnice, odvozené čistě diatonické mollové stupnice, vzestupný kvintový kruh, přehled mollových stupnic s tóny jednou zvýšenými, sestupný kvintový kruh, vzestupný kruh kvartový, přehled mollových stupnic s tóny jednou sníženými, paralelní - souběžné stupnice, přehled paralelních stupnic, stupnice mollové enharmonicky shodné, harmonická moll, melodická moll, srovnání tří tvarů mollových stupnic, harmonická dur, melodická dur, teoretická stupnice, srovnání tří tvarů durových stupnic, stupnice stejnojmenné, předznamenání stejnojmenných stupnic, příbuznost tónin, stupnice staré, církevní, stupnice církevní z dnešního hlediska, charakteristické intervaly církevních stupnic, teoretické odvozování církevních stupnic, stupnice chromatické, alterované stupnice, stupnice celotónová, stupnice cikánská dur, stupnice cikánská moll, stupnice pentatonická, přehled stupnic, přehled tetrachordů.
IV. Intervaly
Interval, základní název, upřesňující název, základní intervaly vrchní, spodní, vrchní malý interval, spodní velký interval, převrat intervalu, intervaly odvozené, převrat intervalů odvozených, intervaly enharmonické, intervaly doškálné a nedoškálné, intervalová konstrukce a disonance, víceznačnost intervalů, souhrnné znalosti intervalů, přehled intervalů.
V. Akordy
Souzvuk, akord, základní tvar, odvozený tvar akordu, základní název, doplňující název akordu, znaky číslovaného basu, basový tón, základní tón akordu, melodický tvar, harmonický tvar akordu, kvintakord, durový kvintakord, obraty akordů, durový sextakord, durový kvartsextakord, mollový kvintakord, mollový sextakord, mollový kvartsextakord, zmenšený kvintakord, sextakord zmenšeného kvintakordu, kvartsextakord zvětšeného kvintakordu, zvětšený kvintakord, sextakord zvětšeného kvintakordu, kvartsextakord zvětšeného kvintakordu, akordové značky kvintakordů, hlavní kvintakordy a jejich harmonické funkce, tónický, dominantní, subdominantní kvintakord, příbuznost kvintakordů, vedlejší kvintakordy, víceznačnost kvintakordů, diatonické septakordy a jejich obraty, názvy diatonických septakordů, jejich složení, akordové značky septakordů, obraty septakordů, septakordy na všech stupních diatonických stupnic, hlavní septakordy, dominantní septakord a jeho obraty, měkce malý septakord a jeho obraty, zmenšeně malý septakord a jeho obraty, zmenšeně zmenšený septakord a jeho obraty, vedlejší septakordy a jejich obraty, nónové akordy, dominantní nónový akord velký, dominantní nónový akord malý, obraty nónových akordů, vedlejší nónové akordy, akordové značky nónových akordů, undecimový akord, tercdecimový akord, kvartové akordy, alterované konsonantní akordy, frygický kvintakord, lydický kvintakord, alterované kvintakordy, přehled akordů.

Hmotnost 0.306 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.